item6

logo LeFermoir

projecten

Educatief centrum: lager onderwijs

Als gevolg van de steeds groter wordende groep financieel geadopteerde kinderen (CAP), die allen worden ingeschreven in een school, werd in 2008 de Pan Bila school opgericht. Naast 6 lagere klassen (1ste tot 6de leerjaar) werd achteraf eveneens geïnvesteerd in een kleurklas om de arme kinderen van het CAP programma beter voor te bereiden. Omdat hun ouders vaak ongeletterd zijn, is het voor hen moeilijk om direct in het eerste leerjaar onderricht te worden in het Frans (wat de offiële taal is in Burkina Faso). De kleuterklas zorgt ervoor dat de armensten geen achterstand oplopen.

Aangezien Pan Bila zeer kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt, is de school ook zeer begeerd bij welgesteldere families die het volledige schoolgeld wel kunnen betalen. We streven er echter naar om prioriteit te geven aan de financieel geadopteerder kinderen (wat voornamelijk meisjes zijn).

Naast de algemene studie investeert de Pan Bila school eveneens in de bredere educatie en vorming van de kinderen via de bibliotheek, de spotlessen op het sportterrein, het verkeerspark, het planetarium, en de computerklassen.