testfotoslider

logo LeFermoir

IK HELP JE OM JOUW RUG TE WASSEN,…

MAAR JOUW GEZICHT MOET JE ZELF DOEN!

Dit is een Burkinees spreekwoord dat uitstekend de ideologie van Pan Bila weergeeft.
We helpen mensen op de domeinen waar ze hulp nodig hebben maar begeleiden hen daarbij ook met het groeien in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheden. We delen niet doelloos cadeaus uit maar bieden middelen aan die hen in staat stellen om zelf uit de die diepe put van armoede te klimmen en zelf te werken aan een betere toekomst.

Dit gaat uiteraard met vallen en opstaan maar Pan Bil blijft geloven in de capaciteiten van de armste mensen in Burkina Faso. Hoewel we zelf Evangelische Christenen zijn en van daaruit onze kracht en motivatie halen om aan Pan Bila vorm te geven, maken we GEEN ONDERSCHEID in de doelgroepen met wie we werken. Het maakt niet uit van welke geloofsachtergrond de mensen zijn – moslim, christenen, animisten…- indien zij de aangeboden hulp en begeleiding aanvaarden, kunnen we samen op weg gaan.

Onze voornaamste doelgroep zijn kinderen en jonge vrouwen in extreem moeilijke levenssituaties. Pan Bila probeert hen een beter leven te geven wie verschillende programma’s die onderverdeeld zijn in 4 grote pijlers: het meisjescentrum, het financieel adoptieprogramma (CAP), het educatief centrum, en de microkredieten. Bladere gerust door de website om meer te weten te komen over deze programma’s.

Alvast bedankt voor uw bezoek aan de website en voor uw interesse in het werk van Pan Bila in Burkina Faso.

Noel en Manja Soetaert – Boumans (De oprichters)