logo LeFermoir

projecten

Centrum voor meisjes en jonge vrouwen 

Dit opvangcentrum is voortgegroeid uit een centrum voor straatkinderen.
Doordat Pan Bila in een breder netwerk van hulpverlening aan straatkinderen terecht gekomen is, namelijk het netwerk C.I.J.E.R., konden we ons toespitsen op de doelgroep meisjes en jonge vrouwen.
 

Deze meisjes en jonge vrouwen komen op de straat terecht omwille van allerhande problematieken zoals:

- Verbannen uit de familie wegens ongewenste en buiten huwelijkse zwangeschap vaak ten gevolge van misbruik en verkrachting

- Ontvluchten van gearrangeerde en geforceerde huwelijken

- Mishandeling en geweldpleging in de familie

- Ontvluchting van gedwongen prostitutie en mensenhandel

- …

Samen met de lokale partner Keoogo (Burkineese tak van Artsen Zonder Grenzen) bieden we hulp aan de meisjes via:

- Het bieden van veilige woon en leefruimte

- Voeding, kleding, medische verzorging, …

- Sensibilisering en ondersteuning tijdens en na de zwangerschap

- Grootbrengen van de pasgeboren baby’s

- Bredere legale bijstand (ondersteuning bij rechtzaken, opmaken geboorteaktes, …)

- Herintegratie in de familie door vernieuwde contacten met ouders en / of grootouders

- …