item6

logo LeFermoir

projecten

Financieel adoptieprogramma (CAP)

Het CAP programma is gegroeid als interventie om te voorkomen dat kinderen op de straat terecht komen.
Het gebeurt vaak dat onwille van hongersnood, onvoldoende middellen en armoede binnen het gezin, kinderen het gezin verlaten en verder als straatkinderen moeten opgroeien.

Door kinderen uit de armste gezinnen te sponseren via dit programma, heeft niet alleen het kind maar ook zijn gezin een kans op een betere toekomst! Europese sponsors helpen met een financiële bijdrage van 30 euro per maand om het kind te ondersteunen. Met dit geld kan Pan Bila de kinderen en het gezin voorzien van:

- Schoolinschrijving in het begin van het schooljaar + basispakket schoolmateriaal

- 2-maandelijks voedeselbedeling aan de ouders van de CAP-kinderen

- Globaal medisch onderzoek in september + mogelijkheid tot een bijdrage aan zware medische kosten

- 3 recreatie dagen per jaar waarbij de kinderen ‘kind’ kunnen zijn

- Zomerkamp gedurende 1 week in juli / augustus met sport, spel, theater en plezier

- Het verlenen van microlening aan de moeders van de CAP-kinderen om op die manier zelf een inkomen te verwerven en geleidelijk aan financieel onafhankelijk worden (zie project MICROKREDIETEN)

De sponsorouders krijgen feedback van de kinderen a.d.h.v. foto’s, tekeningen, brieven en schoolrapporten.